150 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

150 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση (ΠΤΕ) ιδρύθηκε το 1874 και εδρεύει στη Βέρνη της Ελβετίας. Είναι ο δεύτερος αρχαιότερος διεθνής οργανισμός, με 192 χώρες-μέλη. Η ΠΤΕ αποτελεί το σημαντικότερο φόρουμ συνεργασίας στον τομέα των ταχυδρομείων, με σκοπό τη λειτουργία ενός πραγματικά παγκόσμιου δικτύου σύγχρονων ταχυδρομικών υπηρεσιών και προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΤΕ επιτελεί συμβουλευτικό και διαμεσολαβητικό ρόλο, παρέχοντας τεχνική βοήθεια όπου χρειάζεται. Θεσπίζει κανόνες για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και εκδίδει συστάσεις με σκοπό την αύξηση του όγκου και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων ταχυδρομικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Τα τέσσερα όργανα της ΠΤΕ είναι το Συνέδριο, ύπατη αρχή του οργανισμού που συνέρχεται ανά τετραετία, το Διοικητικό Συμβούλιο, που έχει εποπτικό ρόλο, το Συμβούλιο Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης, κύριο τεχνικό και επιχειρησιακό όργανο της ΠΤΕ, και το Διεθνές Γραφείο, που εκτελεί χρέη γραμματείας. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, ο καταστατικός σκοπός του οργανισμού για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου ενιαίου ταχυδρομικού χώρου αποκτά βαρύνουσα σημασία.

Τεχνικές προδιαγραφές

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
6€
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
28,50 χιλ.
ΒΑΡΟΣ
10,00 γρ
ΜΟΡΦΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ
Λεία
ΥΛΙΚΟ
Άργυρος 92,5% (Ag)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Κουτί με πιστοποιητικό γνησιότητας
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΠΩΣΗΣ
1.000 τεμάχια
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΥΠΩΣΗΣ
Επιμελημένης κοπής (proof)
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
€45
διαθέσιμο στις 09/10/2024