Δραστηριότητες

Δραστηριότητες

Αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος

Τα τραπεζογραμμάτια (ή χαρτονομίσματα, όπως συνήθως λέγονται) και τα κέρματα χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση από όλους σχεδόν τους πολίτες. Η αξία τους προκύπτει από την κοινή πεποίθηση ότι το χαρτονόμισμα/κέρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο συναλλαγής, ως λογιστική μονάδα και ως μέσο αποθήκευσης αξίας. Την αξία αυτή την προσδίδει στο νόμισμα η κεντρική τράπεζα που το εκδίδει

Η Τράπεζα της Ελλάδος εκδίδει τραπεζογραμμάτια ευρώ, τα οποία κυκλοφορούν ως νόμιμο χρήμα. Προμηθεύει τις εμπορικές τράπεζες με τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ που ζητούν από αυτές οι πελάτες τους. Στην Τράπεζα της Ελλάδος γίνεται επίσης η απόσυρση και αντικατάσταση των φθαρμένων τραπεζογραμματίων.

Η Τράπεζα συμβάλλει σημαντικά στην αποτροπή της παραχάραξης, με τη συνεχή ενημέρωση των πολιτών και των φορέων σχετικά με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ.

Στο Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών (ΙΕΤΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος, δηλαδή στο Νομισματοκοπείο, τυπώνονται κέρματα ευρώ και εκτυπώνονται τραπεζογραμμάτια ευρώ και άλλα έντυπα ασφαλείας, όπως διαβατήρια, ταινίες ασφαλείας προϊόντων κ.ά.

Δείτε εδώ  το έργο του  Ιδρύματος Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών