Το βοήθημα των συλλεκτών

Το βοήθημα των συλλεκτών

Η αντανάκλαση της ιστορίας σε κάθε νόμισμα

Μάθετε και εσείς την ιστορία που φιλοξενεί κάθε νόμισμα και τις διαχρονικές ιδέες και αξίες που εκφράζει. Από την Ελληνική Επανάσταση μέχρι τη σειρά των θεών του Ολύμπου.

Δείτε όλα τα νομίσματα

Παραγγείλετε άμεσα μέσα από 3 απλά βήματα

Βήμα 1
Κατεβάστε το pdf από το νομισματικό πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει.
Βήμα 2
Συμπληρώστε την φόρμα με τα στοιχεία σας.
Βήμα 3
Στείλτε τη φόρμα με email στην διεύθυνση: d25nomismaticorders@glk.gr

Οι φόρμες παραγγελίας νομισμάτων

Συχνές ερωτήσεις

Πώς μπορείτε να προμηθευτείτε συλλεκτικά και αναμνηστικά κέρματα ευρώ εξ αποστάσεως;

Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών να διαθέτει στο κοινό, μέσω του Κεντρικού Καταστήματος και των Υποκαταστημάτων της, συλλεκτικά νομίσματα και σειρές νομισμάτων που εκδίδονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Για την εξ αποστάσεως διάθεση συλλεκτικών και αναμνηστικών νομισμάτων στο κοινό, η ακολουθούμενη διαδικασία είναι η εξής:

 1. Υποβολή αιτήματος:
  • Το αίτημα υποβάλλεται ηλεκτρονικά με την αποστολή του εντύπου προεγγραφής, συμπληρωμένου από τον ενδιαφερόμενο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: serv.numprod@bankofgreece.gr
  • Η αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα, με την παραλαβή του e-mail και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα τα αντίστοιχα νομίσματα, συμπληρώνει με τα προβλεπόμενα στοιχεία στο αρχείο προεγγραφών/παραγγελιών και επιστρέφει ηλεκτρονικά το έντυπο προεγγραφής/παραγγελίας στον αποστέλλοντα, με συμπληρωμένο τον αριθμό και την ημερομηνία προεγγραφής/παραγγελίας.
  • Όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα ένα ή περισσότερα είδη νομισμάτων, τότε γίνεται σχετική σημείωση ώστε να ενημερωθεί ο ενδιαφερόμενος. Στη συνέχεια ακολουθεί οριστικοποίηση της παραγγελίας, η οποία γίνεται με καταβολή του συνολικού αντιτίμου, εντός προθεσμίας τριών εργάσιμων ημερών (δηλ. της ημέρας της παραγγελίας και των δύο επόμενων), διαφορετικά η παραγγελία ακυρώνεται.
 2. Καταβολή του αντιτίμου (οριστικοποίηση παραγγελίας):

  Η καταβολή του αντιτίμου μπορεί να γίνει:

  • Με πίστωση, μέσω πιστωτικού ιδρύματος (εσωτερικού ή εξωτερικού), του λογαριασμού GR2701000520000000059134368 – ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ – BIC : BNGRGRAA. Στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ζητήσει από το πιστωτικό ίδρυμα να αναγράψει στο πεδίο 70 του σχετικού μηνύματος τον αριθμό και την ημερομηνία προεγγραφής, καθώς και το ονοματεπώνυμο του εντολέα. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία αυτά είναι απολύτως απαραίτητα για την ταυτοποίηση της εντολής και την οριστικοποίηση της σχετικής προεγγραφής.
  • Με προσέλευση του ενδιαφερομένου ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου σε κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος (Κεντρικό Κατάστημα ή Υποκατάστημα) και καταβολή του αντιτίμου των εξ αποστάσεως προεγγραφών με την επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου.
 3. Αποστολή αναμνηστικών - συλλεκτικών κερμάτων στους δικαιούχους:
  • Η αποστολή στους παραλήπτες εντός Ελλάδος θα γίνεται με συστημένη αλληλογραφία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), τα δε έξοδα, τα οποία προκαταβάλλονται, υπολογίζονται με βάση το ισχύον τιμολόγιο των ΕΛΤΑ.
  • Για παραλήπτες εντός των λοιπών ευρωπαϊκών χωρών, η αποστολή θα διενεργείται μέσω ασφαλισμένων δεμάτων δηλωμένης αξίας (EPG), με ελάχιστο κόστος 28 ευρώ για μέγιστη δηλωμένη αξία 500 ευρώ ανά δέμα. Η Τράπεζα δε φέρει ευθύνη για αλλαγές του κόστους αποστολής.
  • Σε περίπτωση μη παραλαβής κάποιας παραγγελίας, η Τράπεζα υποχρεούται να γνωρίσει στον πελάτη τον κωδικό αριθμό της ταχυδρομικής αποστολής, για να προβεί στις όποιες διαδικασίες αναζήτησης της παραγγελίας του, και η Τράπεζα δε φέρει καμία περαιτέρω ευθύνη.
  • Επισημαίνεται ότι πελάτης ο οποίος θα προβεί σε εξ αποστάσεως παραγγελία νομισματικών προϊόντων δεν θα έχει τη δυνατότητα να παραλάβει τα νομισματικά προϊόντα που έχει παραγγείλει από το Κεντρικό Κατάστημα ή τα Υποκαταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος. Αυτά θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς.
  • Κατά τη χρονική περίοδο που ισχύουν οι ποσοτικοί περιορισμοί στη διάθεση νομισματικών προϊόντων, δεν θα γίνονται δεκτές πολλαπλές αιτήσεις παραγγελίας με κοινό παραλήπτη.
  • Στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί ότι έχει υποβληθεί αίτηση για εξ αποστάσεως παραγγελία από πελάτη ο οποίος ήδη έχει προμηθευτεί το ίδιο νομισματικό προϊόν από το Κεντρικό Κατάστημα ή από τα Υποκαταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος, τότε αυτομάτως θα ακυρώνεται η εξ αποστάσεως παραγγελία και θα επιστρέφεται το χρηματικό ποσό που τυχόν έχει καταβληθεί και τα έξοδα της επιστροφής αυτής θα επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον πελάτη. Το παραπάνω ισχύει για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι ποσοτικοί περιορισμοί.
  • Σε περίπτωση πωλήσεων των αναμνηστικών – συλλεκτικών σειρών/νομισμάτων σε υποκείμενους στο φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) εγκατεστημένους σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εν λόγω πωλήσεις απαλλάσσονται από το φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Κώδικα ΦΠΑ. Επισημαίνεται ότι για την απαλλαγή αυτή απαιτούνται αφενός η διαπίστωση της ιδιότητας του αγοραστή ως υποκείμενου στο φόρο, μέσω του συστήματος VIES, και αφετέρου η απόδειξη μεταφοράς των αγαθών στο κράτος-μέλος εγκατάστασης του αγοραστή.

Τι ισχύει για τη διάθεση συλλεκτικών και αναμνηστικών νομισμάτων στο Κεντρικό Κατάστημα, Ελ. Βενιζέλου 21 στην Αθήνα;

Για τη διάθεση συλλεκτικών και αναμνηστικών νομισμάτων στο Κεντρικό Κατάστημα, Ελ. Βενιζέλου 21 στην Αθήνα, ισχύουν:

 1. Η διάθεσή τους πραγματοποιείται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλ. 210 320 3516, 2103203517, 2103202776, 2103202777, 2103202801.
 2. Σε περίπτωση έκδοσης νέου αναμνηστικού ή συλλεκτικού νομίσματος, η διάθεσή του πραγματοποιείται με σειρά προτεραιότητας (για τις δύο πρώτες ημέρες διάθεσης).

Τι είναι τα αναμνηστικά κέρματα ευρώ;

Η εισαγωγή των κερμάτων ευρώ σε κυκλοφορία τον Ιανουάριο του 2002 δημιούργησε ποικιλία σχεδίων κερμάτων, καθώς τα κέρματα ευρώ που εκδίδονται στα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ, πέρα από τη διαφορετική οπίσθια όψη τους, φέρουν στην πρόσθια όψη τους διακριτικά εθνικά σύμβολα.

Την ποικιλομορφία των εθνικών όψεων των κερμάτων συμπληρώνουν τα αναμνηστικά κέρματα κυκλοφορίας, που εκδίδονται επισήμως από τα κράτη-μέλη.

Το χαρακτηριστικό τους είναι ότι έχουν διαφορετική εθνική όψη από εκείνη των συνήθων κερμάτων και εκδίδονται με σκοπό να εορταστεί ένα γεγονός ή να τιμηθεί μια επέτειος, μια προσωπικότητα κ.λπ. Η κοινή όψη, τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητές τους δε διαφοροποιούνται από ένα κανονικό κέρμα των 2 ευρώ. Τα αναμνηστικά κέρματα που εκδίδουν από κοινού όλες οι χώρες της ζώνης του ευρώ φέρουν το ίδιο σχέδιο στην εθνική τους όψη, ενώ το όνομα της χώρας έκδοσης και το εορταζόμενο γεγονός αναγράφονται στην αντίστοιχη γλώσσα.

Κάθε κράτος-μέλος με νόμισμα το ευρώ μπορεί να εκδίδει και να θέτει σε κυκλοφορία μόνο δύο αναμνηστικά κέρματα των 2 ευρώ το χρόνο. Κατ' εξαίρεση μπορεί να εκδώσει και τρίτο, υπό την προϋπόθεση ότι η έκδοση αυτή θα πραγματοποιηθεί από κοινού με τις άλλες χώρες της ζώνης του ευρώ για τον εορτασμό γεγονότων πανευρωπαϊκής σημασίας. Όλα τα αναμνηστικά κέρματα ευρώ, αποκλειστικά ονομαστικής αξίας 2 ευρώ, αποτελούν μέρος των κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία και έχουν ισχύ νόμιμου χρήματος σε όλη τη ζώνη του ευρώ, δηλαδή μπορούν να χρησιμοποιούνται – και πρέπει να γίνονται αποδεκτά – όπως οποιοδήποτε άλλο κέρμα ευρώ.

Tο πρώτο αναμνηστικό κέρμα ευρώ εκδόθηκε το 2004 από την Ελλάδα με την ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.

Τι είναι τα συλλεκτικά νομίσματα ευρώ και σε τι διαφέρουν από τα κυκλοφορίας;

Τα συλλεκτικά νομίσματα ευρώ εκδίδονται επισήμως από τα κράτη-μέλη, αλλά δεν προορίζονται για κυκλοφορία. Έχουν ονομαστική αξία, η οποία είναι πάντοτε διαφορετική από εκείνη των κυκλοφορούντων κερμάτων, όπως επίσης και η παράσταση που απεικονίζεται σε αυτά.

Ενώ τα κυκλοφορούντα κέρματα αποτελούν νόμιμο χρήμα σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ, τα συλλεκτικά νομίσματα αποτελούν νόμιμo χρήμα μόνο στη χώρα έκδοσής τους. Τα νομίσματα αυτά σπανίως χρησιμοποιούνται για πληρωμές, διότι η αγοραία αξία τους είναι συνήθως πολύ υψηλότερη από την ονομαστική τους αξία και πολλά από αυτά κατασκευάζονται από πολύτιμα μέταλλα όπως ο χρυσός ή ο άργυρος.

Για να αποφεύγεται οποιαδήποτε σύγχυση στο κοινό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συλλεκτικών νομισμάτων διαφέρουν από εκείνα των κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία. Από τις τρεις τεχνικές παραμέτρους των νομισμάτων, δηλαδή το χρώμα, τη διάμετρο, και το βάρος, τουλάχιστον οι δύο θα πρέπει να είναι διαφορετικές από εκείνες των κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία.

Ποιά τα χαρακτηριστικά των κερμάτων ευρώ κυκλοφορίας;

Τα κέρματα ευρώ, σε αντίθεση με τα τραπεζογραμμάτια που έχουν ενιαία εμφάνιση, έχουν μόνο μία όψη κοινή για όλα τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ. Η οπίσθια όψη («εθνική όψη») φέρει παραστάσεις που επιλέχθηκαν από τους αρμόδιους φορείς του κάθε κράτους-μέλους. Ανεξάρτητα όμως από την παράσταση που φέρει η εθνική τους όψη, τα κέρματα ευρώ μπορούν να χρησιμοποιούνται σε όλα τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ.

Ειδικά χαρακτηριστικά έχουν ενσωματωθεί προκειμένου να διευκολύνουν τους τυφλούς και τα άτομα με μειωμένη όραση.

Ένα ευρώ διαιρείται σε 100 λεπτά. Υπάρχουν οκτώ αξίες κερμάτων ευρώ:

1 λεπτό Διάμετρος (χιλ.): 16,25
Πάχος (χιλ.): 1,67
Βάρος (γραμ.): 2,30
Σχήμα: στρογγυλό
Χρώμα: κόκκινο
Σύνθεση: επιχαλκωμένος χάλυβας
Στεφάνη: λεία
2 λεπτά Διάμετρος (χιλ.): 18,75
Πάχος (χιλ.): 1,67
Βάρος (γραμ.): 3,06
Σχήμα: στρογγυλό
Χρώμα: κόκκινο
Σύνθεση: επιχαλκωμένος χάλυβας
Στεφάνη: λεία με αυλάκωση
5 λεπτά Διάμετρος (χιλ.): 21,25
Πάχος (χιλ.): 1,67
Βάρος (γραμ.): 3,92
Σχήμα: στρογγυλό
Χρώμα: κόκκινο
Σύνθεση: επιχαλκωμένος χάλυβας
Στεφάνη: λεία
10 λεπτά Διάμετρος (χιλ.): 19,75
Πάχος (χιλ.): 1,93
Βάρος (γραμ.): 4,10
Σχήμα: στρογγυλό
Χρώμα: κίτρινο (χρυσό)
Σύνθεση: κράμα Nordic gold (μη νικελιούχο)
Στεφάνη: μορφοποιημένη με λεπτά τελειώματα
20 λεπτά Διάμετρος (χιλ.): 22,25
Πάχος (χιλ.): 2,14
Βάρος (γραμ.): 5,74
Σχήμα: σχήμα ισπανικού άνθους
Χρώμα: κίτρινο (χρυσό)
Σύνθεση: κράμα Nordic gold (μη νικελιούχο)
Στεφάνη: απλή
50 λεπτά Διάμετρος (χιλ.): 24,25
Πάχος (χιλ.): 2,38
Βάρος (γραμ.): 7,80
Σχήμα: στρογγυλό
Χρώμα: κίτρινο (χρυσό)
Σύνθεση: κράμα Nordic gold (μη νικελιούχο)
Στεφάνη: μορφοποιημένη με λεπτά τελειώματα
1 ευρώ Διάμετρος (χιλ.): 23,25
Πάχος (χιλ.): 2,33
Βάρος (γραμ.): 7,50
Σχήμα: στρογγυλό
Χρώμα: εξωτερικό: κίτρινο (χρυσό), εσωτερικό: λευκό (ασημί)
Σύνθεση: εξωτερικό: κράμα ορειχάλκου-νικελίου, εσωτερικό: τρία στρώματα: κράμα χαλκού-νικελίου, νικέλιο, κράμα χαλκού-νικελίου
Στεφάνη: διακεκομμένη οδόντωση
2 ευρώ Διάμετρος (χιλ.): 25,75
Πάχος (χιλ.): 2,20
Βάρος (γραμ.): 8,50
Σχήμα: στρογγυλό
Χρώμα: εξωτερικό: λευκό (ασημί), εσωτερικό: κίτρινο (χρυσό)
Σύνθεση: εξωτερικό: κράμα χαλκού-νικελίου, εσωτερικό: τρία στρώματα: κράμα ορειχάλκου-νικελίου, νικέλιο, κράμα ορειχάλκου-νικελίου
Στεφάνη: λεπτή οδόντωση και μικρογράμματα

Η κοινή όψη των κερμάτων ευρώ

Για το σχέδιο της κοινής όψης των κερμάτων ευρώ διοργανώθηκε πανευρωπαϊκός διαγωνισμός. Νικήτρια αναδείχθηκε η σειρά που σχεδίασε ο  Luc Luycx, από το Βασιλικό Νομισματοκοπείο του Βελγίου.

Μετά τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 10 νέα κράτη-μέλη από 1ης Μαΐου 2004, κρίθηκε σκόπιμο να αλλάξουν οι κοινές όψεις των κερμάτων των 10, 20 και 50 λεπτών και 1 και 2 ευρώ ώστε να απεικονίζουν τη νέα σύνθεση της ΕΕ.

Τα κράτη-μέλη εκδίδουν κέρματα με τις νέες κοινές όψεις σταδιακά από το 2007. Τα νέα κράτη που υιοθέτησαν το ευρώ από το 2007 και μετά (Σλοβακία, Κύπρος, Μάλτα και Σλοβενία) προέβησαν στην κοπή κερμάτων με τις νέες κοινές όψεις.

Στα κέρματα του 1, των 2 και των 5 λεπτών του ευρώ εμφανίζονται η ονομαστική αξία, οι λέξεις «EURO CENT», έξι γραμμές και δώδεκα αστέρια λίγο πριν τις άκρες των γραμμών. Στο μεσαίο τμήμα των γραμμών εμφανίζεται η υδρόγειος σφαίρα όπου προβάλλεται ανάγλυφα η ευρωπαϊκή ήπειρος σε σχέση με την Αφρική και την Ασία.

Στα κέρματα των 10, 20 και 50 λεπτών του ευρώ εμφανίζονται η ονομαστική αξία, οι λέξεις «EURO CENT», έξι ευθείες κατακόρυφες γραμμές και 12 αστέρια λίγο πριν τις άκρες κάθε γραμμής. Το μεσαίο και άνω τμήμα των γραμμών επικαλύπτεται είτε από αναπαράσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου διακρίνονται χωριστά τα 15 κράτη-μέλη πριν από τη διεύρυνση της 1ης Μαΐου 2004, είτε από το χάρτη της ευρωπαϊκής ηπείρου από την 1η Ιανουαρίου 2007 και μετά.

Στα κέρματα του 1 και των 2 ευρώ εμφανίζονται η ονομαστική αξία, η λέξη «EURO», έξι κάθετες γραμμές και 12 αστέρια λίγο πριν τις άκρες κάθε γραμμής. Στη δεξιά πλευρά της όψης αναπαριστάται είτε η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από τη διεύρυνση της 1ης Μαΐου 2004 είτε, από την 1η Ιανουαρίου 2007 και μετά, ο χάρτης της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Ποια ευρώ έχουν εκδώθεί από όλες οι χώρες της ζώνης του ευρώ με κοινό σχέδιο στην εθνική όψη;

 Όλες οι χώρες της ζώνης του ευρώ έχουν εκδώσει από κοινού τέσσερα αναμνηστικά κέρματα με ένα κοινό σχέδιο στην εθνική όψη:

1ο Το Μάρτιο του 2007 για τον εορτασμό της 50ής επετείου της Συνθήκης της Ρώμης.  Η επιλογή του σχεδίου οργανώθηκε από κοινού από τα εθνικά νομισματοκοπεία. 
2ο Τον Ιανουάριο του 2009 για τον εορτασμό της 10ης επετείου της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Το νικητήριο σχέδιο, μετά από δημόσια διαδικτυακή ψηφοφορία, ήταν του Γεωργίου Σταματόπουλου, γλύπτη στην Τράπεζα της Ελλάδος.
3ο Τον Ιανουάριο του 2012 για τον εορτασμό της 10ης επετείου των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων ευρώ. Το νικητήριο σχέδιο, μετά από δημόσια διαδικτυακή ψηφοφορία, ήταν του Helmut Andexlinger, από το νομισματοκοπείο της Αυστρίας.
4ο Τον Ιούλιο του 2015 για τον εορτασμό των τριάντα χρόνων από την υιοθέτηση της σημαίας της ΕΕ. Το νικητήριο σχέδιο, μετά από δημόσια διαδικτυακή ψηφοφορία, ήταν του  Γεωργίου Σταματόπουλου, γλύπτη στην Τράπεζα της Ελλάδος.
5ο Τον Ιούλιο του 2022 για τον εορτασμό των τριανταπέντε  χρόνων που το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών “Erasmus” προωθεί την κίνηση ανθρώπων και ιδεών στην ενωμένη Ευρώπη. Το νικητήριο σχέδιο, μετά από δημόσια διαδικτυακή ψηφοφορία, ήταν του  Joaquin Jimenez από το νομισματοκοπείο της Γαλλίας.