Νομισματικά Προγράμματα & Συλλογές

Νομισματικά Προγράμματα & Συλλογές

Τα ετήσια Νομισματικά Προγράμματα και οι Αφιερωματικές Συλλογές

Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών να διαθέτει στο κοινό, μέσω του Κεντρικού Καταστήματος και των Υποκαταστημάτων της, συλλεκτικά νομίσματα και σειρές νομισμάτων που εκδίδονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Παλαιότερα Προγράμματα και Συλλογές