Το Νομισματοκοπείο - IETA

2023
Το Νομισματοκοπείο - IETA

Ένα πρωτοποριακό εργοστάσιο της Τράπεζας της Ελλάδος

Μία από της αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος είναι η εκτύπωση τραπεζογραμματίων ευρώ και λοιπών προϊόντων ασφαλείας, καθώς και η τύπωση κερμάτων ευρώ, αναμνηστικών και συλλεκτικών νομισμάτων και μεταλλίων.​​​​​​​​

​Το Ίδρυμα Εκτυπώσεως Τραπεζογραμματίων και Αξιών (ΙΕΤΑ)-Νομισματοκοπείο, είναι ένα πρωτοποριακό εργοστάσιο το οποίο παράγει προϊόντα με βάση τις προδιαγραφές ασφαλείας που έχουν θεσπισθεί στο Ευρωσύστημα, αλλά και γενικώς τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας, παρέχοντας μεγάλη ασφάλεια έναντι των κινδύνων παραχάραξης, παραποίησης και πλαστογραφίας. Πέραν τούτων, προϊόντα του ετήσιου νομισματικού προγράμματος (το οποίο περιλαμβάνει συλλεκτικά και αναμνηστικά νομίσματα), αλλά και προϊόντα τρίτων, που σχεδιάζονται από την καλλιτεχνική ομάδα του Νομισματοκοπείου (ΙΕΤΑ), διακρίνονται και έχουν βραβευθεί παγκοσμίως για το εικαστικό τους αποτέλεσμα.​

Τ​ο Νομισματοκοπείο (ΙΕΤΑ) εκτυπώνει τραπεζογραμμάτια ευρώ, μετά από έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), μεταλλικά κέρματα ευρώ καθώς και αναμνηστικά νομίσματα και μετάλλια και εκτελεί διάφορες εκτυπωτικές εργασίες για λογαριασμό της Τράπεζας, του Ελληνικού Δημοσίου ή τρίτων.

​Οι εκτυπωτικές αυτές εργασίες αφορούν κυρίως έντυπα ασφάλειας όπως λαχεία, διαβατήρια, δελτία ταυτότητας, άδειες διαμονής, έντυπα θεωρήσεων εισόδου (VISA) και άδειες εισόδου και διαμονής, πιστοποιητικά ναυτικών και άλλα έγγραφα, τα οποία περιλαμβάνουν κατά περίπτωση τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ασφαλείας.

​Το Νομισματοκοπείο (ΙΕΤΑ) διαθέτει εξελιγμένο μηχανολογικό εξοπλισμό και χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνολογικά μεθόδους παραγωγής, ανάλογες εκείνων των εκτυπωτικών εργοστασίων και νομισματοκοπείων της Ευρώπης. Σε όλες τις εργασίες διενεργούνται οι απαιτούμενοι ποιοτικοί έλεγχοι, σύμφωνα με τις Οδηγίες της ΕΚΤ και τα διεθνή πρότυπα.

​​Το Νομισ​ματοκοπείο (ΙΕΤΑ) είναι στελεχωμένο με προσωπικό (μηχανικούς, τεχνικούς, καλλιτέχνες) που διαθέτει υψηλό επίπεδο κατάρτισης, τεχνογνωσίας και εμπειρίας.​