Νομισματικό Πρόγραμμα 2022

Νομισματικό Πρόγραμμα 2022

Μια αφιέρωση στην Ελληνική Επανάσταση

Η ναυαρχίδα του περσινού νομισματικού προγράμματος ήταν η ειδική σειρά αναμνηστικών νομισμάτων για τα
200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, την οποία υλοποίησε το IETA για λογαριασμό της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».

Όμως, καθώς η Ελληνική Επανάσταση διήρκεσε σχεδόν μία δεκαετία,
τα επόμενα χρόνια θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να τιμήσουμε σημαντικές επετείους της εθνικής παλιγγενεσίας.

Έτσι, το νομισματικό μας πρόγραμμα για το 2022 περιλαμβάνει τρία θέματα από την Ελληνική Επανάσταση: