Νομισματικό Πρόγραμμα 2021

Νομισματικό Πρόγραμμα 2021

Νομισματικό Πρόγραμμα 2021

Παράλληλα με την ειδική αναμνηστική σειρά για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, το τακτικό μας Νομισματικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει προϊόντα με τα εξής θέματα:

• Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2021, η οποία συμπίπτει με τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση,

• Αφροδίτη, (σειρά: Ελληνική Μυθολογία - Οι Θεοί του Ολύμπου),

• Νάξος, (σειρά: Πολιτιστική Κληρονομιά),

• Πορτάρα της Νάξου, (σειρά: Τουρισμός),

• Campanula saxatilis, (σειρά: Ενδημικά Φυτά της Ελλάδας) και

• 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, (αναμνηστικό κέρμα κυκλοφορίας των 2 ευρώ).