Εκτύπωση προϊόντων ασφαλείας για τρίτους
Εκτύπωση προϊόντων ασφαλείας για τρίτους

Στο Νομισματοκοπείο (ΙΕΤΑ) παράγονται, για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου αλλά και τρίτων, προϊόντα ασφαλείας.

Ενδεικτικά, παράγονται: Ένσημες ταινίες φoρολογίας καπνού, Λαχεία, Διαβατήρια, VISA (θεώρηση Schengen) και άλλα.

Ένσημες ταινίες φoρολογίας καπνού

Από το 2016, το Νομισματοκοπείο (ΙΕΤΑ) ανέλαβε το σχεδιασμό και την παραγωγή των ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με αυτά τα χαρακτηριστικά ασφαλείας, οι ειδικές έντυπες σημάνσεις φορολογίας καπνικών προϊόντων επιτρέπουν στους καταναλωτές να εξακριβώνουν τη γνησιότητα των προϊόντων και να διευκολύνουν σημαντικά το έργο των αρχών δίωξης του λαθρεμπορίου.

Λαχεία

Τα κρατικά λαχεία εκτυπώνονται στο Νομισματοκοπείο (ΙΕΤΑ) από το 1970 και περιλαμβάνουν το Εθνικό, το Λαϊκό και το Ειδικό Λαχείο Κοινωνικής Αντίληψης, μετέπειτα Κρατικό.

Το Νομισματοκοπείο (ΙΕΤΑ) συνεχίζει να σχεδιάζει και να εκτυπώνει τα λαχεία μέχρι σήμερα για την εταιρία «Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.» με θέματα που αφορούν τον ελληνικό πολιτισμό, την παράδοση, σημαντικά ιστορικά γεγονότα, αλλά και τον ελληνικό τουρισμό. Με στοιχεία ασφαλείας τόσο στο σχεδιασμό τους όσο και στη διαδικασία παραγωγής τους, τα λαχεία αποτελούν ένα ακόμα προϊόν ασφαλείας.

Οι ασφαλείς διαχειριστικές διαδικασίες που εφαρμόζει το Νομισματοκοπείο (ΙΕΤΑ) στην εκτύπωση λαχείων αποτελούν εγγύηση για την πρόσθετη αξιοπιστία του.

Διαβατήρια

Από το έτος 2005, το Νομισματοκοπείο (ΙΕΤΑ) ανέλαβε το σχεδιασμό και την παραγωγή του εξελιγμένου ελληνικού διαβατηρίου, το οποίο διαθέτει χαρακτηριστικά ασφαλείας υψηλής τεχνολογίας. Από το 2006, το ελληνικό διαβατήριο φέρει ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μικροκύκλωμα (τσιπ). Αυτά τα χαρακτηριστικά ασφαλείας, μαζί με τη δυνατότητα που έχει η διαδικασία παραγωγής του να ενσωματώνει και πρόσθετα χαρακτηριστικά ασφαλείας σε κάθε νέα σειρά διαβατηρίων, το καθιστούν ένα από τα πλέον ασφαλή διαβατήρια του κόσμου.

VISA (θεώρηση Schengen)

H ζώνη Σένγκεν (Schengen) είναι μια περιοχή αποτελούμενη από τα 26 ευρωπαϊκά κράτη που έχουν καταργήσει επίσημα τους ελέγχους διαβατηρίων και τους άλλους ελέγχους στα μεταξύ τους σύνορα.

Η βίζα Σένγκεν (Schengen visa) είναι μια άδεια εισόδου μικρής διάρκειας, που επιτρέπει στον κάτοχό της να μεταβεί στις περισσότερες από τις ευρωπαϊκές χώρες για παραμονή μέχρι 90 ημέρες για τουρισμό, για λόγους υγείας ή για επαγγελματικούς σκοπούς.

Η βίζα Σένγκεν, που τυπώνεται εδώ και χρόνια στο Νομισματοκοπείο (ΙΕΤΑ), ενσωματώνει αυξημένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, προδιαγεγραμμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα οποία διασφαλίζουν το έντυπο έναντι παραποίησης και παραχάραξης.