Περιβάλλον - Ενδημικά Φυτά της Ελλάδας

Περιβάλλον - Ενδημικά Φυτά της Ελλάδας

Ενδημικά Φυτά της Ελλάδας

Η ελληνική χλωρίδα είναι μία από τις πλουσιότερες και πιο ενδιαφέρουσες στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη καταμέτρηση (Ιούνιος 2018), περιλαμβάνει 5.837 είδη και 1.985 υποείδη Αγγειοφύτων. Από αυτά, 1.103 είδη (18,4%) και 456 υποείδη (23,1%) είναι ενδημικά, δηλαδή δεν απαντούν αυτοφυή πουθενά αλλού στον κόσμο.