100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠO ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠO ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ&Δ) είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Οικονομικών. Ιδρύθηκε με το νόμο 1608/1919 ως ειδικός πιστωτικός οργανισμός με σκοπό την αποκλειστική φύλαξη και διαχείριση κάθε είδους παρακαταθήκης, καθώς και τη χορήγηση δανείων για εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας. Οι δραστηριότητές του επεκτάθηκαν στη συνέχεια, ιδίως με την άσκηση της ταμειακής υπηρεσίας των δήμων, κοινοτήτων και άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και τη χορήγηση στεγαστικών δανείων σε υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με τη συμπλήρωση ενός αιώνα λειτουργίας του, η συμβολή του ΤΠ&Δ στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδος αξιολογείται ως ιδιαιτέρως σημαντική. Ο σκοπός εξυπηρέτησης του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος, ο ευρωπαϊκός του προσανατολισμός, η ισχυρή περιουσιακή του θέση, καθώς και το αναμορφωμένο θεσμικό του πλαίσιο, το οποίο προβλέπει τη σύσταση διακριτού κλάδου εμπορικών δραστηριοτήτων, διαγράφουν ευοίωνες προοπτικές για το μέλλον.

Τεχνικές προδιαγραφές

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
5€
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
30,50 χιλ.
ΒΑΡΟΣ
18,80 γρ
ΜΟΡΦΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ
Λεία
ΥΛΙΚΟ
CuZn18Ni12
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Blister pack
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΠΩΣΗΣ
4.000 τεμάχια
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΥΠΩΣΗΣ
Επιμελημένης κοπής (proof-like)
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
Γ. Σταµατόπουλος
Νομίσματα του καλλιτέχνη
Μη διαθέσιμο