Ανακαλύψτε τον πολιτισμό του Νομίσματος και του Ελληνισμού
Ανακαλύψτε τον πολιτισμό του Νομίσματος και του Ελληνισμού

Δημιουργώντας σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Η ​ετήσια ποσότητα των τραπεζογραμματίων ευρώ που παράγεται στο Νομισματοκοπείο (ΙΕΤΑ) για λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος προκύπτει από κατανομή που γίνεται βάσει των συνολικών αναγκών κυκλοφορίας τραπεζογραμματίων εντός του Ευρωσυστήματος και σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής της κάθε εθνικής κεντρικής τράπεζας στο κεφάλαιο της ΕΚΤ.

Στο πλαίσιο των αρχών που έχει θέσει η ΕΚΤ, κάθε εκτυπωτικό εργοστάσιο μπορεί να παράγει από μία μέχρι και τρεις το πολύ διαφορετικές αξίες τραπεζογραμματίων ευρώ.​

Χαρτί και μελάνια ασφαλείας ως πρώτες ύλες

Το χαρτί ασφαλείας παράγεται σε εργοστάσια εγκεκριμένα από την ΕΚΤ ως προς την τήρηση αυστηρών κανόνων ασφαλείας και την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας προϊόντος. Οι ίδιες προϋποθέσεις και απαιτήσεις με τα εργοστάσια παραγωγής χαρτιού ισχύουν και για τα εργοστάσια παραγωγής των μελανιών που χρησιμοποιούνται για τις εκτυπώσεις των τραπεζογραμματίων ευρώ.

Το χαρτί ασφαλείας παράγεται σε εργοστάσια εγκεκριμένα από την ΕΚΤ ως προς την τήρηση αυστηρών κανόνων ασφαλείας και την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας προϊόντος. Οι ίδιες προϋποθέσεις και απαιτήσεις με τα εργοστάσια παραγωγής χαρτιού ισχύουν και για τα εργοστάσια παραγωγής των μελανιών που χρησιμοποιούνται για τις εκτυπώσεις των τραπεζογραμματίων ευρώ.

Eλέγχοντας συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fermentum dui egestas nunc purus sem viverra interdum. Commodo quam sodales vulputate eget sed in. In eu hac rutrum urna.

Η εκτύπωση πολλάπλών στοιχείων πάνω στο χαρτί

Η ετήσια ποσότητα των τραπεζογραμματίων ευρώ που παράγεται στο Νομισματοκοπείο (ΙΕΤΑ) για λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος προκύπτει από κατανομή που γίνεται βάσει των συνολικών αναγκών κυκλοφορίας τραπεζογραμματίων εντός του Ευρωσυστήματος και σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής της κάθε εθνικής κεντρικής τράπεζας στο κεφάλαιο της ΕΚΤ.

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cursus quis proin feugiat aliquet. Ipsum lobortis viverra a aliquam viverra amet nullam.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cursus.
  • Lorem ipsum.

Δημιουργώντας σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Η ​ετήσια ποσότητα των τραπεζογραμματίων ευρώ που παράγεται στο Νομισματοκοπείο (ΙΕΤΑ) για λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος προκύπτει από κατανομή που γίνεται βάσει των συνολικών αναγκών κυκλοφορίας τραπεζογραμματίων εντός του Ευρωσυστήματος και σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής της κάθε εθνικής κεντρικής τράπεζας στο κεφάλαιο της ΕΚΤ.

Στο πλαίσιο των αρχών που έχει θέσει η ΕΚΤ, κάθε εκτυπωτικό εργοστάσιο μπορεί να παράγει από μία μέχρι και τρεις το πολύ διαφορετικές αξίες τραπεζογραμματίων ευρώ.​